11/08/2020 20:08

Bệnh nhân 832 tử vong vì bệnh nền nặng, nhiễm COVID-19 khi đang điều trị tại cơ sở 2 Bệnh viện Trung ương Huế.