16/12/2020 11:07

Vừa được khâu vết thương xong, Hoàng thấy người nhà hành hung y sĩ thì cũng xông vào đánh.