12/04/2019 20:46

Phó Giám đốc Sở Y tế Hà Nội, bà Trần Thị Nhị Hà đã thông tin về việc đình chỉ hoạt động phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ tại BV An Việt.