08/04/2024 10:10

Người bệnh có tham gia BHYT sẽ được cơ quan bảo hiểm xã hội (BHXH) thanh toán trực tiếp chi phí khám, chữa bệnh BHYT nếu thuộc một trong các trường hợp dưới đây.

24/03/2024 11:33

Không phải trường hợp nào có thẻ BHYT cũng được thanh toán chi phí khám chữa bệnh.

11/03/2024 09:00

Theo như luật BHYT mới nhất kể từ ngày 1/7/2023 trở đi thì những người có thẻ BHYT đi khám, chữa bệnh đúng quy định, có tổng chi phí một lần khám, chữa bệnh thấp hơn 270.000 đồng (tương đương 15% mức lương cơ sở) thì không phải thực hiện cùng chi trả.

17/12/2023 09:05

Theo quy định, sang năm 2024 sẽ có những đối tượng sau được chi trả 100% chi phí khi khám chữa bệnh.

23/11/2023 09:58

Theo quy định những trường hợp thẻ BHYT dưới đây bị thu hồi ai cũng nên biết sớm kẻo mất quyền lợi của mình.

16/11/2023 11:33

Cơ sở khám chữa bệnh được cung cấp thông tin kịp thời khi hệ thống thông tin giám định BHYT phát hiện có gia tăng chi phí khám chữa bệnh BHYT cao so với mức chi phí bình quân của cơ sở khám chữa bệnh cùng hạng, cùng tuyến, cùng chuyên khoa.

10/11/2023 16:30

Người dân khi đi khám chữa bệnh bằng bảo hiểm y tế sẽ được hưởng thêm quyền lợi từ ngày 01/7/2023 - khi lương cơ sở tăng.

01/11/2023 09:25

Theo Nghị định 75/2023 có hiệu lực từ ngày 3-12, có 7 đối tượng được cấp, hỗ trợ BHYT miễn phí.

02/10/2023 10:22

Năm học mới đã chính thức bắt đầu và câu hỏi mà nhiều người quan tâm đó là khi lương cơ sở tăng thì mức đóng BHYT của HSSV sẽ được điều chỉnh ra sao?

18/09/2023 21:03

Theo quy định, sẽ có những đối tượng sau được cấp thẻ BHYT miễn phí năm 2023.