09/09/2019 18:14

Sau khi nhận được cuộc gọi của vợ, người chồng quyết định ra nước ngoài giải cứu vợ khỏi "động quỷ".