06/11/2018 15:32

Sau khi giết chết nạn nhân, Tí và Quân đã bỏ trốn, nhưng sau đó ra đầu thú.