09/06/2021 15:11

Được biết, người mẹ này đã bỏ con gái trong xe với mức nhiệt 60 độ C, để chạy sang đường hút cần sa cùng bạn bè!