23/11/2018 08:14

Loại quả này hiện cũng có bán ở Việt Nam với cái tên khác hoàn toàn không liên quan.