09/07/2014 05:00

Bằng những kinh nghiệm đã được tích lũy sau nhiều năm hoạt động, Bình Minh đã dành nhiều lời khuyên bố ích cho những người mẫu trẻ.