26/04/2017 15:04

Katelyn Treichel, người đã trải qua thăng trầm của thời kỳ mang thai với chứng vẹo cột sống chia sẻ về sự đấu tranh và niềm tin của cô trong suốt 9 tháng mang nặng đẻ đau