16/10/2014 08:39

Suốt từ ngày 11/10 đến nay, ở tỉnh Quý Châu, Trung Quốc nổ ra cuộc biểu tình lớn với hàng chục ngàn người tham gia.