01/08/2013 09:08

Đó là nhận định của blogger Nguyễn Ngọc Long Blackmoon khi trao đổi về câu chuyện "lình xình" giữa doanh nhân Hùng Cửu Long và Bà Tưng.