27/05/2021 08:09

Mâu thuẫn trong bữa cơm tối, Cổn đã dùng búa đinh đánh vào đầu con dâu và 2 cháu nội rồi uống thuốc diệt cỏ tự tử nhưng bất thành.