14/05/2019 09:11

Nguyên nhân nào dẫn đến quyết định có phần bất ngờ này của đôi vợ chồng già?