11/03/2019 17:18

Một người đàn ông đã hoà thuốc diệt cỏ cho con trai uống sau đó uống phần thuốc cỏ còn lại để tử tử.