19/09/2023 08:36

Người mua iPhone 15 nên cẩn thận: Việc sử dụng sai bộ sạc USB-C có thể làm hỏng thiết bị của bạn.