31/05/2014 08:59

Hơn một tháng trời, cuộc sống của người dân vùng núi huyện Đông Giang (Quảng Nam) nhốn nháo bởi sự xuất hiện của 1 bò rừng to lớn vào nương rẫy phá hoại hoa màu.