17/01/2014 16:26

Vào thập niên 70 của thế kỷ trước, Việt Nam có trên 3.000 con bò tót phân bố ở hàng chục tỉnh khắp ba miền Bắc - Trung - Nam.