08/04/2015 21:19

Máy bay của Japan Airlines buộc phải quay lại nơi cất cánh ở Tokyo, Nhật Bản sau khi một trong 2 động cơ ngừng hoạt động.