08/09/2014 05:18

Bạn không cần phải là một nhiếp ảnh gia, song nên chụp lại hình ảnh tình trạng chiếc ôtô mà bạn thuê trước khi cầm lái.