21/06/2017 08:11

Trận đấu boxing trăm năm có một giữa Mayweather và McGregor vừa bị một huyền thoại “dìm hàng” không thương tiếc.