09/09/2014 16:40

NTK Công Trí vừa cho ra mắt BST Thu Đông 2014 với những mẫu thiết kế được sáng tạo đầy ấn tượng.