06/05/2015 09:44

Bức ảnh 2 đứa trẻ ôm lấy nhau gây sốt thế giới được cho là nạn nhân trong vụ động đất ở Nepal thực chất được chụp ở Việt Nam.