26/09/2021 16:33

Lực lượng chức năng phát hiện trong hai lô hàng xuất khẩu có 4,6kg ma túy được giấu trong cá khô, sứa biển qua đường hàng không.

09/01/2019 20:19

Kiểm tra máy hát đĩa được gửi từ nước ngoài về Việt Nam bằng đường hàng không, lực lượng chức năng phát hiện nhiều bí mật bên trong.