18/09/2023 10:53

Đây là những loại cá thường được đánh bắt từ tự nhiên, ít khi nuôi nhân tạo và có giá trị dinh dưỡng cao, rất tốt cho sức khỏe.