17/09/2018 15:33

"Gia đình nạn nhân bị nhiễm độc, còn nhiễm độc qua đường nào thì phải chờ kết luận", lãnh đạo Sở Y tế Đà Nẵng khẳng định.