09/05/2013 16:16

Trước Thanh Sơn, tôi chưa thấy một nhạc sĩ nào có số lượng bài hát phổ biến rộng rãi và được nhiều người thuộc đến vậy.