19/08/2014 13:40

Người đàn ông, 57 tuổi bị một con cá sấu bạch tạng từ phía sông Adelaide, phía đông của Darwin, Uustralia giết chết trước mặt vợ.