02/07/2017 20:49

Nhiều người tin rằng con cá sấu giết người chỉ để tiêu khiển chứ không phải vì thiếu thức ăn.