03/09/2014 05:00

Ngao, đậu phụ, miến hay bất kỳ món ăn nào chế biến với thịt băm đều ngon hết ý.