02/04/2024 11:08

Trong bối cảnh toàn cầu hóa và sự phát triển mạnh mẽ của kinh tế thế giới, việc theo dõi sự tăng trưởng dân số của các quốc gia trở nên hết sức quan trọng. Đặc biệt, một số quốc gia đang trên bờ vực của một bước ngoặt lớn: dân số sắp vượt qua ngưỡng 100 triệu người.