30/10/2022 17:41

Gia Cát Lượng là một quân sư nổi tiếng trong lịch sử và những ghi chép còn được lưu truyền đến ngày nay. Một trong những điều đáng chú ý về ông chính là cách nhìn người.

29/03/2021 16:33

Dùng thời gian để nhìn một người cũng có điểm tốt, nhưng cũng có lúc không đáp ứng được yêu cầu cấp bách. Chỉ qua một vài ngày là biết có nên hợp tác với họ hay là không.

04/04/2020 14:58

Cúi đầu không phải chịu thiệt cầu toàn, không phải coi thường chính mình, mà là biểu hiện cho thấy bạn đã thực sự trưởng thành.

31/03/2020 07:59

Lòng người như bể khôn dò, đừng vội vã đánh giá người khác qua vẻ bề ngoài, hay ấn tượng đầu tiên.

10/03/2020 16:35

Tri nhân, tri nhận, bất tri tâm, nhìn người biết mặt khó biết lòng. Dưới đây là 4 "điểm mù" khiến ta tin nhầm "ngụy quân tử".

05/07/2019 11:26

Việc ăn uống tưởng chừng đơn giản nhưng ẩn chứa trong đó không ít đạo lý.

02/04/2019 12:08

Để không thiệt thòi cho bản thân, hãy xem ngay 3 cách nhìn người cực chuẩn của cổ nhân để lại.

06/03/2019 17:38

Muốn biết 1 người nào đó như thế nào không khó. Hãy áp dụng ngay những cách này.

26/12/2018 11:54

Người xưa dạy: muốn kết giao với 1 người trước hết phải hiểu rõ con người của họ. Và đây là cách giúp bạn nhìn người 1 cách chuẩn xác.

12/09/2018 20:12

Đây là cách nhìn người rất hữu ích trong cuộc sống, bạn tuyệt đối không nên bỏ qua.