24/03/2015 14:45

5 phút! có thể bạn nghĩ khoảng thời gian ngắn ngủi đó không đủ để đem đến những tiến bộ trong tìm kiếm việc làm, tuy nhiên, nếu bạn biết vận dụng các cách thức sau, chắc chắn 5 phút cũng làm nên nhiều ý nghĩa.