27/01/2019 15:12

Dẫu biết rằng uống rượu không tốt cho sức khỏe, nhưng trong một số trường hợp không thể từ chối được.