06/10/2019 15:33

Trước khi đến nhà người yêu cũ rồi dùng dao truy sát bố mẹ của bạn gái, đối tượng Tuấn đã đăng trên Facebook cá nhân với nội dung "Anh em bạn bè ở lại vui vẻ, mình phải đi một nơi rất xa đây".