16/10/2020 14:36

Apple vừa công bố dòng sản phẩm iPhone 12, và một trong những điểm đáng chú ý nhất trên loạt thiết bị mới này chính là hệ thống camera với nhiều nâng cấp đáng chú ý.