08/05/2024 11:29

Không biết từ khi nào, trầm cảm đã trở thành một căn bệnh tâm thần cực kỳ phổ biến, nhiều người bị trầm cảm ở mức độ nhẹ hoặc nặng.