02/09/2021 22:11

UBND huyện Thạch Thất đã ra quyết định xử phạt hành chính đối với 6 cán bộ "tụ tập" ăn đêm ở chốt kiểm dịch và 2 người đến kiểm tra thấy vi phạm mà không nhắc nhở tổng số tiền 24 triệu.