31/01/2024 18:06

Dưới đây là những đối tượng phải đổi thẻ Căn cước công dân (CCCD) gắn chíp trong năm 2024.

21/08/2023 16:46

Nhiều người cảm thấy không ưng ý với ảnh chụp trong Căn cước công dân (CCCD gắn chip). Vậy trong trường hợp ảnh CCCD gắn chip không được ưng ý, người dân có đi làm lại được không?

21/07/2022 15:52

Theo quy định, từ ngày 1/1/2023, toàn bộ sổ hộ khẩu, sổ tạm trú bằng giấy sẽ không còn giá trị sử dụng. Vậy người dân cần lưu ý gì trước mốc thời gian này?

17/06/2022 11:17

Thẻ căn cước công dân (CCCD) gắn chip sẽ được tích hợp nhiều thông tin của công dân hơn, liên thông với các thông tin khác về bảo hiểm y tế, bằng lái xe, thuế…

08/06/2022 18:03

Cũng như Căn cước công dân (CCCD) mã vạch đã cấp trước đây, CCCD gắn chip cũng có thời hạn nhất định.

09/05/2022 11:42

Việc ứng dụng Căn cước công dân (CCCD) vào các hoạt động thiết yếu của người dân đang là vấn đề được vô cùng quan tâm.

25/01/2022 22:49

Người sử dụng Chứng minh nhân dân (CMND) và thẻ Căn cước công dân (CCCD) có thể bị phạt do không thực hiện đúng quy định của pháp luật về cấp, đổi, cấp lại thẻ CCCD.

24/06/2021 09:32

Một trong số những quy định mới được Bộ Công an đưa ra trong Thông tư 60 quy định về trình tự cấp, đổi, cấp lại thẻ Căn cước công dân có hiệu lực từ 1/7 chính là việc rút ngắn thời gian trả thẻ CCCD gắn chíp cho người dân.

08/01/2021 10:55

Từ ngày 01/01/2021, việc làm thẻ Căn cước công dân gắn chip cho người dân bắt đầu được tiến hành. Theo đó, khi người dân làm thẻ CCCD sẽ được giảm giá 50%.