25/05/2020 17:10

Sau khi được giữ lại, cô gái ra sức phản ứng nhưng nhóm thanh niên kịp thời đưa người này vào trong.