11/01/2015 10:12

Chuyện cảm thấy không phù hợp với ngành nghề mình học không phải hiếm. Nhưng trước khi bạn đưa ra quyết định rời trường đại học, có một số điều bạn cần suy nghĩ.