24/02/2014 11:38

Từ vụ điều tra nhóm giả danh công an dùng còng số 8 bắt giữ người trái luật, Công an lần lượt đưa các đối tượng trong băng nhóm của Phúc ra trước ánh sáng pháp luật.