12/06/2015 09:56

Lấy các nghệ danh nổi tiếng, nam sinh 23 tuổi trực tiếp sản xuất bài viết kèm ảnh và số điện thoại của gái bán dâm, rồi đăng lên mạng để câu khách làng chơi.