18/09/2023 21:03

Theo quy định, sẽ có những đối tượng sau được cấp thẻ BHYT miễn phí năm 2023.

03/08/2023 08:57

Theo quy định những nhóm đối tượng này sẽ được cấp thẻ BHYT miễn phí, người dân nên biết tránh thiệt thòi.