07/05/2013 09:13

Không làm chủ được hành động của mình, bà xông vào giằng được con dao từ tay ông N. và cứa mạnh vào cổ làm ông N. tử vong trên đường đưa đi cấp cứu...