06/06/2018 10:07

Việc Trenton thành công giành giật sự sống từ bàn tay Tử Thần là điều mà chẳng nhà khoa học hay vị bác sĩ nào có thể lý giải được nhưng nó thực sự đã xảy ra.