13/04/2019 08:30

Cuộc đời thằng bé rồi sẽ đi về đâu khi tỉnh giấc sau cơn mê, thứ nó phải nghĩ ngay đến là mưu sinh, là lấp đầy cái dạ dày đang réo?