23/04/2012 23:36

Gặp đại lão doanh nhân Đỗ Thế Sử, ông là doanh nhân nổi tiếng một thời và được biết ông là cha của 10 người con đều là những "đại gia" có tiếng trên trường kinh doanh của Việt Nam.