03/07/2013 09:49

Có hơn 250 triệu USD sau đợt IPO lịch sử trị giá 1,7 tỷ USD tại Mỹ, Dung Tấn Trung về Việt Nam đầu tư vào thanh toán trực tuyến và tín dụng vi mô.

27/07/2012 09:25

Vào một buổi sáng mát dịu tại Hà Nội, người được cho là Vua cà phê Việt Nam, có một chút chia sẻ về suy nghĩ và khát vọng của mình với hãng tin Forbes.