04/11/2019 13:51

Bực tức vợ không nghe lời nên Rơ Mal Lơl về nhà đập phá đồ đạc. Khi người cháu qua can ngăn thì Lơl đâm cháu tử vong rồi lên võng nằm ngủ.